Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thư gửi tuổi trẻ của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ III, năm 2014

"Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2014 "Các bạn thanh niên Việt Nam thân mến, Các em thiếu niên, nhi đồng yêu quý,

Sáng ngời tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đền ơn đáp nghĩa”

Tổ quốc ta suốt chiều dài hơn bốn ngàn năm là lịch sử chống giặc ngoại xâm, trong đó ghi dấu công lao của những người con nước Việt đem xương máu bảo vệ độc lập. Lịch sử đó đã hun đúc nên đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”...

Tuổi trẻ Tiền Hải học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại

Học tập thường xuyên, học tập suốt đời là một trong nhiều nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ chính trị. Bác Hồ là tấm gương sáng ngời về tự học, học thường xuyên, học suốt đời. Từ một thanh niên yêu nước, Bác ra đi với hai bàn tay trắng, bôn ba khắp góc biển chân trời để tìm đường cứu dân, cứu nước. Đến đâu Bác cũng học, hoàn cảnh nào Bác cũng học: Học nghề, học văn hóa, học viết báo, học làm thơ, học ngoại ngữ, học lý luận…; Bác học trong đồng chí, học ngoài nhân dân, đông tây kim cổ…để sống và làm cách mạng. Vì vậy, Bác đã trở thành người yêu nước chân chính, người cộng sản mẫu mực, người anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa.

Đẩy mạnh việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị

Trong kho tàng tri thức quý giá của nhân loại, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” chiếm một vị trí đặc biệt và có sức cảm hóa lớn. Dù ở bất kỳ cương vị nào, từ một người phụ bếp trên con tàu “Amiran Latouche Tre ville” lúc ra đi tìm đường cứu nước, cho đến khi trở thành Lãnh tụ của một nước độc lập, Người vẫn giữ được nếp sống riêng giản dị và đức khiêm tốn hết mực, luôn một lòng vì nước, vì dân.

Bác Hồ với thế hệ trẻ

"Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu".

Bác Hồ và việc coi trọng đội ngũ trí thức

66 năm trước, trong bộn bề công việc của đất nước ngay sau ngày Độc lập, Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm đến việc tập hợp và khuyến khích đội ngũ trí thức đem hết sức lực và tài năng đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp chung của cách mạng.

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐẠI HỘI GỬI TUỔI TRẺ CẢ NƯỚC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2011

  Các bạn đoàn viên thanh niên thân mến!
   Các em thiếu niên và nhi đồng yêu quý!

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011):

Bến cảng Sài Gòn - nơi mở đầu hành trình vĩ đại của Người
(Dân trí) - Từ bến cảng Sài Gòn, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu một cuộc hành trình vĩ đại, vô cùng gian lao. Suốt 30 năm bôn ba Người đã tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, là "Đạo đức, là văn minh"

Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói, bài viết về công tác xây dựng Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú, trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau:

Đề cương tuyên truyền 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA DI CHÚC.
1. Hoàn cảnh lịch sử:
Tháng 5/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu khởi thảo viết Di chúc. Lúc bấy giờ, đất nước ta đang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy cam go, khốc liệt và sức khoẻ của Người đã yếu. Năm 1968, Bác viết thêm 6 trang. Tháng 5/1969, Bác viết lại đoạn mở đầu Di chúc.

Tuổi trẻ Thái Bình sau 4 năm thực hiện Cuộc Vận Động “học tập và làm theo lời Bác”

Qua 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị phát động và được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện thông qua Cuộc vận động “Tuổi trẻ Thái Bình học tập và làm theo lời Bác”, có thể khẳng định: Cuộc vận động đã đem lại nhiều kết quả đáng trân trọng, tác động rất tích cực đến dư luận xã hội; tạo được những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đặc biệt ngày càng có nhiều gương sáng của tập thể và cá nhân thanh thiếu niên điển hình tiên tiến trong việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(Công bố nǎm 1969)
VIỆT NAM DÂN CHỦ CÔNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

Quan điểm chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức

Tinh thần trách nhiệm là gì?, Tiết kiệm, Người cán bộ cách mạng, Tự do tư tưởng, Đạo đức cách mạng, Thi hành đạo đức cách mạng.

Học tập và làm theo lời Bác dặn

Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc, suốt đời luôn hy sinh, tận tụy cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân, cho lý tưởng cách mạng cao cả của thời đại. Một nhà văn nước ngoài đã từng gọi Bác Hồ là một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng. Người tiêu biểu nhất cho đạo đức cộng sản chủ nghĩa ở Việt Nam và kết tinh những đức tính tốt đẹp nhất của dân tộc ta. Đấy là phẩm chất và đạo đức của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta noi theo.
 

Bản quyền thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 15, phố Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036) 3841.687 * Fax:(036) 3835.588
Email: bantuyengiao.tdtb@gmail.com